Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 5.2. – 9.2.2024

Týdenní plán 5.2. – 9.2.2024Týdenní plán 5.2. – 9.2.2024

Český jazyk (učebnice s. 62, 63, PS s. 4, 5, 6, písanka do s.29)

 • vypravování
 • čtení s porozuměním
 • psaní I, Í/ Y, Ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • krátké a dlouhé slabiky
 • souhlásky, samohlásky
 • druhy vět
 • řazení slov podle abecedy
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

Matematika (PS do s.10)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • rýsování
 • sčítání a odčítání se závorkami
 • nové pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

Prvouka (učebnice s. 38, 39)

 • zdravotní znevýhodnění

Anglický jazyk (učebnice s.30, 31. PS s. 28, 29)

 • My school