Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 6.11. – 10.11.2023

Týdenní plán 6.11. – 10.11.2023Týdenní plán 6.11. – 10.11.2023

Český jazyk (učebnice s.36, PS do s.27, Pepova písanka 3)

 • slovo, slovní význam (slova nadřazená, podřazená, slova souřadná, slova opačná)
 • pořádek slov ve větě
 • vypravování
 • druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací)
 • čtení s porozuměním

Matematika (PS do s.23)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání po desítkách
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • zkouška
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.23)

 • podzim (podzimní les, podzimní rybník, savci v podzimním lese, podzimní rybník, podzimní zahrada)

Anglický jazyk (učebnice s.8, 9, PS s.5, 6)

 • playroom safari – co umějí zvířata