Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 6.5. – 10.5.2024

Týdenní plán 6.5. – 10.5.2024Týdenní plán 6.5. – 10.5.2024

Český jazyk (učebnice s.84, 85, PS do s.31, písanka 2. díl s. 3,4)

 • čtení s porozuměním
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné), samohlásky
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
 • psaní velkých písmen (vlastní jména, názvy)

Matematika (PS do s.3)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5

Prvouka (učebnice s. 47)

 • jaro
 • ptáci a jejich hnízda (ptáci stěhovaví a stálí)

Anglický jazyk           

 • My house
 • slovíčka: 
 • pracovní list: