Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.A > Informace

InformacePříští týden budeme psát velké písemné práce z matematiky (středa), českého jazyka (pátek) a PDVL (úterý). 

M – násobení, sčítání, odčítání pod sebou, dělení, písemné dělení, zlomky, kolmice, rovnoběžky, trojúhelníky (konstrukce), lichoběžník, kružnice (konstrukce), práce s daty, lektvary, útvary na mříži pomocí šipek

ČJ – slovní druhy, podstatná jména, rod, číslo, pád, vzor, vzory, koncovky

PDVL – stromy, keře, byliny v lese, poznávání listů, koloběh vody, suroviny, uhlí, koks, kámen, vápenec atd., půda a zemědělství, lom, důl, Přemyslovci, Lucemburkové

Ve čtvrtek jedeme do středověku. Botanicus, středověká vesnice s dílnami (výroba perníčků, provazu, mincí, keramiky, mýdel..., lukostřelba, rýžování zlata...), doprava a vstup asi 450 Kč. Odjíždíme v 8:00 od školy, vracíme se na oběd (asi 12:35, podle dopravy).

Na Umíme tento týden přibude opět nové procvičování (do příští středy). 

Blížící se akce: sportovní den (30. 5.), škola v přírodě (10.–14. 6.), pražské památky (?)