Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.A > Týdenní plán 15.–19. 1.

Týdenní plán 15.–19. 1.Český jazyk – slovní druhy (zájmena, číslovky, slovesa, příslovce), sloh: popis prostředí, úkol na Umíme

Matematika – dělení jednociferným číslem, úkol na Umíme (násobilka, sčítání a odčítání, zlomky...)

PDVL – živočichové (obojživelníci, znaky, skupiny, příklady) – prezentace skupin  /  povrch ČR, pohoří, hory, práce s mapou, orientace  /  rozvoj obchodu, kupec Sámo, naše minulost v pověstech

AJ – p. uč. Kotyra

AJ – p. uč. Potůček

AJ – p. uč. Hladíková

- Procvičujeme sloveso To BE - klad, otázka, zápor

- Procvičujeme přídavná jména a porovnáváme - 2. stupeň příd. jmen, Zvířata- jednotné a množné číslo

- Otázky Where is/ Where are…?

- Uč. str. 28-29, PS str. 33-34