Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.A > Týdenní plán 20.–24. 5.

Týdenní plán 20.–24. 5.Český jazyk – procvičování vzorů mužského rodu, procvičování všech vzorů, shrnutí skloňování podstatných jmen, doděláváme stránky v pracovním sešitu, slovesa – osoba a číslo

Matematika – zlomky (pracovní sešit), rovinné útvary v mříži, trojúhelníky, autobus, dělení vyšším dělitelem

PDVL – rostliny a živočichové – louka, pole, park a zahrada, rybníky a řeky, práce ve skupinách (žáci jsou rozděleni do 4 skupin a připravují si informace pro společnou prezentaci, každý má už zadáno, co má na tento týden zjistit a přidat na společný plakát a už by to opravdu měli mít) + minerály a horniny  /  nerostné suroviny a průmyslové oblasti – mapa ČR, zakreslování  / Lucemburkové – Karel IV. a rozvoj země za jeho vlády (stavby, klenoty, vzdělanost), život lidí v této době (města, řemesla, hrady), Václav IV., Zikmund Lucemburský

 

AJ – p. uč. Hladíková

- Adverbs of frequency (frekvenční příslovce) - always, usually, sometimes….present simple - přítomný čas prostý. Slovíčka - povolání, nářadí

- Uč. str. 50-52, PS str. 65-66