Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.A > Týdenní plán 6. 11. – 10. 11.

Týdenní plán 6. 11. – 10. 11.Český jazyk - stavba slova: předložka před, předpony bez-, roz-, vz-, ob-, v-, vy-, vý-, psaní bě/bje a vě/vje + nové domácí úlohy na Umímeto

Matematika - kap. 4 Rovnice, procvičujeme v PS a na umímeto.org – nové domácí úlohy

PDVL - plod - druhy plodů, kraje (ještě Jihomoravský a město Brno), příchod Keltů a Slovanů 

AJ – p. uč. Kotyra

opakování členové rodiny (bratr, sestra, babička, děda, strýček, teta atd.) s důrazem na slovíčka

AJ - p. uč. Potůček

AJ – p. uč. Hladíková

- Procvičování slovesa TO HAVE GOT- oznam. věta, zápor, otázka

- Číslovky 10-100 - diktát na známky bude v pátek 6.11.

- Uč str. 13-15, PS str. 14-15

- Dokončujeme 2. lekci, příprava na UNIT test - PS str. 17, PS str. 88 - test proběhne v úterý 14.11.- family, have got, relative pronouns( přivlastňovací zájmena), numbers- 0-100