Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.A > Zápis ze třídní schůzky

Zápis ze třídní schůzkyTřídní schůzka, 4.A

  1. 3. 2024, 17:00

 

Web školy a třídy, informace

Připomenutí, že informace o dění ve škole a ve třídě jsou k dispozici na webu školy a třídy. Na webu třídy jsou termíny akcí, aktuální sdělení, informace o úkolech, velkých písemných pracích atd. Galerie na Zoneramě (viz Teams)

Školská rada - možnost se na její členy obracet.

Co se daří

Projekt Neviditelné osobnosti – pracujeme na poznávání Aloise Musila

Spolupráce na projektech - společné dýně, tvorba plakátů, jarmark

Vzájemné učení, kontrola práce

Deníky – žáci si začali zapisovat do deníku návštěvy divadla, kina, knihy apod.

Příprava na hodinu - musím pochválit, že jsou děti dobře připravené

Zápisy hodiny - určitý pokrok, vypisujeme si důležité informace z videí, prezentací, učebnice

Nadační fond

Fond na podporu žáků skvěle funguje, děkujeme za přispívání a vyzýváme k jeho využívání. Z fondu lze podpořit např. účast dětí na akcích – výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz apod.

Lze také využívat Balíček pomoci Pražanům.

Autoevaluační šetření

Naše škola velmi stojí o účast rodičů a poskytnutí zpětné vazby. Informace o dotazníku budou na webu školy.

Šetření Státního zdravotního ústavu

Proběhne duben/květen, možnost zapojit se do výzkumu přítomnosti chemických látek v organismu dětí.

Třída, vztahy, pravidla

Již neřešíme souboje, "fighty", tento problém během roku ustoupil.

Problémy s mobily, snažíme se dodržovat určené časy, kdy je povoleno mobil užívat. Některé děti s tím mají problém, ale je důležité pracovat s vlastní odpovědností a hlídáním si, kdy něco můžu dělat a kdy ne.

Preventivní program – vztahy, škádlení, pošťuchování, šikana, rozeznávání hranic.

Hodnocení, poznámky

Do žákovské knížky učitelé průběžně zapisují hodnocení, reflexi práce v hodině, "poznámky" ve smyslu, co je dobře a co špatně, i poznámky ve smyslu výtky k chování. Týdenní výzva se občas mění na čtrnáctidenní. Byl diskutován problém, že si žáci nezapíší známku z testu a rodiče se to nedozvědí a jsou překvapení ze známky na vysvědčení. Rodiče byli upozorněni na čtvrtletní hodnocení v ŽK, které může něco napovědět. Učitel zajistí důslednější kontrolu.

Domácí úkoly

Děti dostávají úkoly a týdenní nebo dlouhodobé úkoly pro domácí přípravu. Procvičování znalostí probíhá na umímeto.org. Slouží k prohlubování učiva, přípravě na testování, většina žáků svědomitě plní. Zadané úkoly jsou formou domácích úkolů, které sice nejsou známkované, ale jsou součástí výuky. Není nutné splnit vše na 4 štíty, učitel vidí, že žáci na cvičeních pracují. Domluveno, že pokud budou mít žáci pocit, že procvičování je příliš náročné nebo obsahuje něco, co se neučili, obrátí se na učitele.

Oblečení na tělesnou výchovu

Stále platí, že chodíme do tělocvičen i ven na hřiště, děti by proto měly mít vhodné oblečení pro obojí činnosti. Doporučuji mít na ven kraťasy i tepláky, někdy je chladněji.

Akce

Ještě třikrát proběhne bruslení. 21. 3. navštívíme Toulcův dvůr.

  1. 6. bude ředitelské volno (volby do EP, pátek).

Uskuteční se další akce – Lovci znaků, jarní les, dendrologická zahrada, výlet do středověku, minizoo, Praha, Říp (ne všechno).

Prosím o udržování dostatečného stavu peněz na školní pokladně, aby se mohly děti všeho účastnit.

Škola v přírodě

Rodiče obdrželi přihlášku na školu v přírodě v termínu 10.–14. 6. 2024, Stromkovice. Termíny odevzdání a platby jsou na přihlášce. Možnost využít Balíček pomoci Pražanům, nebo Nadační fond ZŠ Eden.