Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.B > Týdenní plán od 16.10. do 20.10.2023

Týdenní plán od 16.10. do 20.10.2023Český jazyk : Slovní druhy - str. 17, 18, opakovat Vyjmenovaná slova

Matematika - str. 9 - Vzájemná poloha přímek v rovině,  různoběžky

                      str. 13, 14 - sčítání a odčítání v oboru do 1000, slovní úlohy

Vlastivěda - str. 13, 14 - Česká republika - demokratický stát, referáty

Přírodověda - Semenné rostliny - Dělení kvetoucích rostlin - str. 11, 12,  referáty

Anglický jazyk - Opakujeme slovíčka 2. lekce - členové rodiny a čísla, v pátek 20.10. bude test z těchto slovíček!

                          Připravujeme projekt " My family" - na středu 25.10. - děti mohou mít na papíře nebo elektronicky( pokud zvládnou prezentaci nebo

                          MS Word) dle vzoru v učebnici na str. 9 a připíší 5 vět o své rodině.  Uč. str. 11-12 - sloveso have got, přivlastňovací zájmena, PS str. 8-10