Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 4.B > Týdenní plán učiva od 3.6. do 6.6.2024

Týdenní plán učiva od 3.6. do 6.6.2024Český jazyk - Slovesné způsoby - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací - str. 106 - 109,  Opakování sloves - str. 110

Matematika - Římské číslice,  Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - str.43,  Slovní úlohy

Vlastivěda - Český stát za vlády Lucemburků - do str. 29,  Život ve středověku - str. 30 - 32,  opakování - Přemyslovci

Přírodověda - test - 4. čtvrtletí - 18.6.,  opakování - Ekosystém Potok a Řeka - rostliny a živočichové,  Člověk a příroda

Anglický jazyk - p.uč. Drahorádová - Slovní zásoba :  počasí ( učeb. str. 57 nahoře), Gramatika : přítomný čas průběhový - kladný tvar ( uč. str. 56)

                          p.uč. Hladíková - Dokončujeme a opakujeme 7. lekci - ve středu si napíšeme Unit test - povolání, přítomný čas prostý - otázka, klad, zápor, slovíčka

                                                     uč. str. 54,  PS str. 69 - 71