Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 5.A > POZVÁNKA DO STUDIE

POZVÁNKA DO STUDIE 

Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek

 

Státní zdravotní ústav

Program národního lidského biomonitoringu

Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10

Email:  biologicky.monitoring@szu.cz                           

Tel.:     267 082 268, 267 082 602, 267 082 622                                                                

  

POZVÁNKA DO STUDIE

 

EXPOZICE DĚTÍ CHEMICKÝM LÁTKÁM ZE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

kterou organizuje Státní zdravotní ústav v rámci národního programu lidského biomonitoringu a evropského projektu PARC.

 

Zlepšeme budoucnost dětí tím, že přispějeme k omezení vstupu toxických chemických látek do životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše dítě k účasti na výzkumné studii. Než se rozhodnete, zda se chcete zúčastnit, přečtěte si prosím následující informace, abyste pochopili, proč se výzkum provádí a co zahrnuje. Rádi Vám pak osobně či emailem zodpovíme Vaše dotazy. Účast ve studii je dobrovolná a můžete ji kdykoli bez uvedení důvodů zrušit.

Proč se tato studie pořádá?

Všichni jsme denně vystaveni pestré směsi chemických látek, které se dostávají do životního prostředí nebo které přidávají výrobci do běžně používaných produktů. Víme ale, že některé z těchto látek mohou poškozovat zdraví. Proto musí být toxické látky regulovány ať již v potravinách, vodě, v ovzduší nebo v běžně používaných předmětech. Aby mohly být regulace prosazeny, jsou zapotřebí informace o tom, jak moc jsou lidé nebezpečným látkám vystaveni. Tato studie si klade za cíl zjistit, jak a v jakém množství se vybrané chemické látky (bisfenoly, ftaláty, pesticidy, kovy) dostávají do těla dětí, a jaká mohou představovat zdravotní rizika. To je možné pomocí lidského biomonitoringu (měření obsahu chemických látek v biologických vzorcích).

Zapojením účastníků, jako je Vaše dítě, může studie napomoci snížení expozice dětí toxickým chemickým látkám. Tato studie bude probíhat i v dalších evropských zemích v rámci celoevropského projektu (www.eu-parc.eu). Výsledky studie budou použity k podpoře zákonů pro regulaci výroby a používání toxických  chemických látek. Výsledky analýz vzorků moče a vlasů Vašeho dítěte můžete zdarma získat.

Kdo studii organizuje?

Českou studii organizuje Státní zdravotní ústav v Praze s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Více se dozvíte na www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/biologicky-monitoring/parc/.

Kdo studii schválil?

Studie byla schválena Etickou komisí Státního zdravotního ústavu v Praze a pověřencem pro ochranu osobních údajů (www.szu.cz/gdpr/).

Jak budou chráněny osobní údaje?

Vzorky a údaje Vašeho dítěte budou použity za podmínek povolených Vaším informovaným souhlasem          a způsobem, který chrání Vaše soukromí podle Nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (2016/679)            a Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (2018/1725). Zveřejněné výsledky studie budou zcela anonymní. Více informací na www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/biologicky-monitoring/gdpr/.

 

Jak bude studie probíhat?

Náš pracovník studie s Vámi domluví pro Vás optimální termín návštěvy u Vás doma nebo schůzky na jiném místě, při které vyplníte společně dotazník, abychom zjistili, co mohlo být případným zdrojem sledovaných chemických látek pro Vaše dítě. Pracovník studie pak odebere malý vzorek vlasů dítěte. Dále Vám předáme odběrovou nádobku, do které Vaše dítě v následujících dnech poskytne první ranní moč. Odběr moče provede dítě u Vás doma. Nádobku pak uchováte v chladnu, než ji předáte pracovníkovi studie. Podrobný písemný návod pro správný odběr moče obdržíte při návštěvě.

Co je třeba udělat, pokud souhlasíte s účastí ve studii?

Pokud spolu s Vaším dítětem souhlasíte s účastí, prosíme, vyplňte a pošlete po dítěti do školy přiloženou zelenou odpovědní kartu. Děti do studie budeme vybírat tak, abychom získali reprezentativní vzorek populace. Proto se Vás ptáme na věk a pohlaví dítěte a na Vaše vzdělání. V případě, že Vaše dítě bude vybráno, budeme Vás kontaktovat na Vámi uvedené telefonní číslo či email za účelem domluvy na vhodném termínu schůzky.

Pokud se studie nechcete zúčastnit, vraťte po dítěti do školy přiloženou oranžovou kartu. Prosíme Vás, abyste přitom zcela anonymně odpověděli na několik otázek uvedených na této kartě. Tím nám pomůžete porozumět, v čem se liší lidé, kteří se rozhodli neúčastnit studie, v porovnání s lidmi, kteří se zúčastnit chtějí.

Jak můžete ze studie odstoupit?

Pokud byste si časem účast ve studii rozmysleli a chtěli ze studie odstoupit,  můžete to kdykoli a bez udání důvodu udělat. Po Vašem odstoupení ze studie nebudou žádné další údaje zpracovávány, osobní údaje Vašeho dítěte budou vymazány a jeho vzorky zničeny. Odstoupit ze studie můžete tak, že nám to napíšete e-mailem na adresu biologicky.monitoring@szu.cz, anebo zatelefonujete na telefonní číslo 267 082 622.

Chcete se na něco zeptat?

Pro podrobné informace nás můžete kontaktovat na tel. 267 082 622 nebo navštívit webové stránky https://szu.cz/tema/zivotni-prostredi/biologicky-monitoring/parc/.

 

 

Děkujeme, že jste si přečetli tuto pozvánku a že zvážíte účast ve studii.

 

 

Centrum zdraví a životního prostředí

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48, Praha 10

 

Za výzkumný tým studie:

 

 

 

 

 

   MUDr. Kristýna Žejglicová                                                                                 RNDr. Vladimíra Puklová

  vedoucí Ústředí monitoringu                                                                                     koordinátor studie

zdravotního stavu obyvatelstva