Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 5.B > Týden 30. 10. - 3. 11.

Týden 30. 10. - 3. 11.Milí páťáci,

doufám, že jste si o podzimních prázdninách odpočinuli a načerpali síly do společné práce. Blíží se nám čtvrtletní hodnocení, a tak budeme malými testíky procvičovat Vaše vědomosti a dovednosti.

Přeji Vám hezký Halloween
R. Urbanová

 

PRO RODIČE a DĚTI:

 • 31.10. den masek - akce školního parlamentu - ke svátku Halloween
 • bruslení 16. 11. a 14. 12.
 • listopad - tripartitní schůzky
 • 30. 11. návštěva Štefánikovy hvězdárny - hrazeno z ŠOP
 • 12.12. test z matematiky 
 • učivo 4. třídy - zlomky, dělení jednociferným číslem, násobení dvojciferným číslem, závorky, převody, písemné sčítání a odčítání, geometrie, obvod a obsah čtverce a obdélníku, obvod trojúhelníku, slovní úloha
 •  učivo 5. třídy - rovnice, násobení trojciferným číslem, +/- do 10 mil., geometrie - úhel

TÝDENNÍ PLÁN:

ČJ

 • skupiny bě/bje, pě, vě/vje
 • s/z/vz
 • mluvnické kategorie - slovesa, podstatná jména
 • n/nn - nové učivo
 • ský/ští - nové učivo
 • báseň - zpaměti

M

 • Slovní úlohy UČ PS 16 (Rovnice I. - dokončení)
 • Desetinná čísla UČ str 18 a 19 (úvod)

PDVL

 •  - člověk a energie, elektrárny 19 - 22; desetiminutovka na probrané učivo - úterý 31. 10.

  VL - práce s mapou, kraje - prezentace

  D - plakát - J. A. Komenský

AJ - pí učitelka Polanská:  Where are you from? zahraničí a ČR, národnosti, povídání o tom, kde žiji já a moje rodina (opakování a rozšíření slovní zásoby family).

AJ - pí učitelka Kučerová: 31.10. - Dovysvětlení případných otázek
1.11.-  Test U1
3.11.- Oprava testu 

Na pátek 3. 11. si přineste větší knoflík, kus látky (cca 30 x 30 cm), jehlu a nit.

Prosím noste opět do školy roličky od toaletního papíru, kelímky od jogurtu. Děkuji