Prvňáčci

Vážení rodiče, v souvislosti s  nezbytnou ochranou obyvatelstva před nebezpečím rozšíření onemocnění COVID-19 vydal ministr školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (č. j. MSMT-12639/2020-1). Podle tohoto opatření proběhnou zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proto žádáme zákonné zástupce žáků, aby při zápisu svých dětí do naší školy učinili následující kroky:

 1. Připravte si všechny dokumenty, které jsou pro administrativní část zápisu (správní řízení) nezbytné:
  a) Stáhněte si (viz níže) žádost o přijetí k povinné školní docházce = zápisový list a pečlivě jej vyplňte. Žádáte-li pro své dítě o odklad školní docházky, přijetí do přípravné třídy nebo předčasné přijetí, stáhněte si také tyto dokumenty, pečlivě je vyplňte a zajistěte potřebné přílohy (jsou v žádostech uvedeny; můžete je poslat později, až je budete mít). Ve zcela výjimečných případech vám žádost(i) k vyplnění předáme po dohodě s vedením školy.                            
  b) Udělejte prostou kopii rodného listu dítěte.
  c) (V případě, že uvedete adresu ve spádové oblasti naší školy, budeme místo trvalého pobytu dítěte ověřovat z výpisu evidence obyvatel.)
 2. Ve dnech 1. – 8. 4. 2020 předejte škole dokumenty uvedené výše (a + b) některým z následujících způsobů:
  a) prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky 8p6jp8s)
  b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, odeslaným na adresu zapis@zseden.cz (tato adresa bude funkční až od 1. 4. 2020)
  c) poštou
  d) ve zcela výjimečných případech osobním podáním po dohodě s vedením školy.
 3. Každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v zápisovém listu. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že je žádost neúplná či je třeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.
 4. O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy koncem měsíce dubna. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním také poštou.
 5. Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi, jejich zákonnými zástupci, paní učitelkami a vedením školy – termín bude upřesněn.

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a přejeme vám a vašim dětem v této době především pevné zdraví. Omlouváme se všem, kteří již využili rezervačního systému, ale tuto výjimečnou situaci jsme nemohli předpokládat.

Velký zájem o naši školu nás těší, ale již několik let převyšuje naše možnosti. Níže naleznete kritéria pro přijetí a prosíme , abyste se s nimi seznámili. 

Zápisový list_2020ed Žádost o odklad školní docházky_2020ed Žádost o přijetí do přípravné třídy_2020ed2 Žádost o předčasné přijetí_2020ed

Jana Churáčková, ředitelka školy

Spádové oblasti naší ZŠ (po aktualizaci vyhlášky): Spádové oblasti ZŠ Eden

kritéria-pro-přijetí (1) 10 nejčastějších otázek a odpovědi na ně Jak učíme v prvních třídách O-matematice-prof.-Hejného Matematika Hejny O písmu Comenia Script masaze-info Vzkazy rodičům od dětí Co by měl umět prvňáček navod-skolni-pokladny 19-20 Pomůcky-pro-přípravnou-třídu