Veselé zoubky

Naši prvňáčci se zúčastnili preventivního programu s DM „Veselé zoubky“. Tématem byla správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Prokázali mnoho vědomostí týkající se péče o zoubky. Pomohl nám Hurvínek s Máničkou, kteří nám během pohádky vysvětlili, jak na to. Zkusili jsme vyčistit „obří“ chrup. Součástí […]

Basketbal žákyň Praha 10

Naše starší i mladší žákyně se tento týden zúčastnily obvodního kola v basketbalu. Mladší žákyně zvítězily a postoupily do finále Prahy. Starší žákyně se umístily na krásném třetím místě. Všem bojovnicím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Barbara Hůlová, učitelka TV

2. představení Klubu mladých diváků

Ve čtvrtek 7. února se členové KMD sešli v Divadle v Dlouhé, aby zhlédli představení  451 STUPŇŮ FAHRENHEITA . Zpracování světoznámého románu Raye Bradburyho se ujalo Činoherní studio Ústí nad Labem. Viděli jsme požárníky, kteří zakládali ohně, místo aby je hasili. Knihy […]

Basket

2. 2019 bylo datem, kdy se mělo rozhodnout o tom, která škola z Prahy 10 postoupí do dalších bojů o titul nejlepších ,,baskeťáků”. Turnaj z našeho pohledu připomínal jízdu na horské dráze. Po těžkém soupeři následoval lehčí atd. O našem krásném druhém […]

Galerie ocelových soch

Ve čtvrtek 31. ledna navštívily společně třídy 1.A a 9.A Galerii ocelových soch v centru Prahy. Upoutalo nás, že sochy z kovového šrotu byly monstrózní a umně vytvořené. Prohlédli jsme si auta, motorky, roboty i postavy z různých animovaných pohádek či dětských filmů. […]

 

Škola v přírodě Černá hora duben 2019

V pondělí 22.4.2019 odjíždíme na školu v přírodě na Černou horu. Sraz všech účastníků je v 11:45 hod před školou. Před odjezdem nezapomeňte své třídní učitelce odevzdat vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost, případně léky paní zdravotnici. Myslete na to, že jedeme do hor a zabalte si teplé oblečení a obutí. 

Jiří Halko – vedoucí ŠvP

BEZINFEKČNOST 2019

Fotky ze ŠvP

Pythagoriáda 2019

Dne 5.4.2019 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 60 žáků z 5.- 8. ročníků. Úspěšnými řešiteli, kteří postupují do obvodního kola, se stali žáci, kteří získali 10 a více bodů z 15 možných. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vynaloženou snahu při řešení obtížných úkolů.

Helena Kofroňová, učitelka matematiky

a

Africká královna

V předvečer přijímacích zkoušek, 11. dubna, se sešli členové klubu mladých diváků v Divadle Palace, aby se pobavili u hry Africká královna od Cecila Scotta Forestera. Celé představení se odehrávalo na lodi, bylo umístěno do Afriky, v pozadí zuřila první světová válka. Její posádku tvořili ostřílený lodník Charles Allnutt a Rosie, dcera z farářské rodiny. A právě na naprosté odlišnosti těchto dvou postav byl příběh postaven: on měl rád gin a pivo, ona by se alkoholu ani nedotkla, on mluvil vulgárně, ona nikdy, on řekl, že loď nejde opravit, ona vymyslela, jak to udělat … Navíc se jim povedlo zničit nepřátelskou loď. A Africká královna byla kocábka, na které pluli. Představení se všem líbilo a věříme, že žáky devátých tříd dobře naladilo na zítřejší přijímací zkoušky. Držíme palce.

Za KMD Pavlína Poletínová

Třídění odpadu

V tomto týdnu se žáci některých tříd 1. stupně zúčastnili programu  „Tonda Obal na cestách“, který byl zaměřen na ochranu životního prostředí, konkrétně třídění odpadu a který byl pro ně vybrán při příležitosti Dne Země. Dozvěděli se, že odpadky z popelnic směsného odpadu končí na skládkách nebo ve spalovnách a ničí přírodu, znečišťují okolí a nezkrášlují krajinu. A co se děje, když odpadky roztřídíme do barevných kontejnerů? Putují do továren, kde se pak recyklují. Na krátkých videích jsme zhlédli, jak lze ze střepů skla vyrábět nové výrobky  a co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastových lahví a kelímků. Také jsme si třídění do barevných kontejnerů sami vyzkoušeli. Třiďte! Stojí to za to! … a planeta Země bude ráda.

Jitka Čalová, třídní učitelka 1.A 

Dotazníkové šetření

Děkujeme všem rodičům našich žáků a žákyň, kteří využili nabídnuté možnosti a zapojili se do dotazníkového šetření. Výsledky zpracujeme a zveřejníme.

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Zápis do prvních tříd

Děkujeme všem rodičům, kteří k nám přišli se svými dětmi na zápis, za projevenou důvěru. Zájem o přijetí do první třídy i do přípravného ročníku je letos opět větší, než jsou naše možnosti, takže žádosti pečlivě zpracováváme v režimu správního řízení a výsledky  zveřejníme ve druhé polovině měsíce dubna.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Aprílový den

Apríl je den plný legrácek, vtípků a bláznivin! V pondělí 1. dubna nás napálily také paní učitelky a vyměnily se. A tak celý den učila paní učitelka Tereza v 1.A a paní  učitelka Jitka v 1.B. Prvňáčci pracovali na úkolech, které si pro ně připravily. Děti si mohly vyzkoušet, jestli „leknutím“ nezapomněly číst, psát a počítat a paní učitelky zase směly porovnat,  jak na tom naši žáčci s těmito dovednostmi jsou.

Jitka Čalová a Tereza Jersáková, 1.A a 1.B

Noc s Andersenem 2019

Z pátku 29.3.2019 na sobotu 30.3.2019 přišla ANDERSENOVA NOC. Ve škole spaly třídy 4.B a 5.A. Nejenže poznávaly známé i neznámé tváře Hanse Christiana Andersena, ale také si žáci navzájem představovali vlastní knihu, kterou právě čtou. Někteří si společně uvařili večeři. Všichni pak sledovali právě ty méně známe pohádky. Podle vlastní představivosti se pokoušeli kreslit portrét Andersena, za což je po menší „bojovce“ čekala odměna. Po večerní hygieně se uložili a na dobrou noc si poslechli další jeho pohádku – USPAVAČ. Již se všichni těšíme na příští ročník! 

Marcela Žampová, učitelka 4.B

Masopust držíme

Masopustní veselí zavládlo ve třídě 2. A. Žáci si připravili pásmo  žertovných básní a písní. Převlékli se do masek  a pozvali mladší spolužáky, aby si společně vysvětlili tradici spojenou s veselou náladou a taškařicemi.  Zvesela si zazpívali, nechyběla ani kobylka Klibna a tradiční koblížky neboli šišky čili báby, na kterých si děti pochutnaly.    

Jana Šumberová, učitelka  2. A 

SuperStar na ZŠ Eden

Dne 12. 3. 2019 bylo odpoledne věnováno již 11. ročníku populární pěvecké soutěži SuperStar. Letošní ročník byl stejně jako loni pod taktovkou žáků devátých ročníků. Celou soutěž moderovali dva žáci z 9. tříd a další dva bývalí žáci naší školy zasedali i po boku pedagogů v porotě. Skvělá porota společně hodnotila všechny odvážné účastníky. Z 33 soutěžících bylo vybráno 5 talentovaných žáků, kteří porotu i hojný počet posluchačů nejvíce zaujali. Naše Stars nás budou dále reprezentovat v pěvecko-recitační soutěži STRADEA, která se bude koná 24. 4. 2019 a 25. 4. 2019 ve STRAŠNICKÉ SOKOLOVNĚ.

Anna Štempáková, učitelka HV

KLOKAN na ZŠ Eden

Dne 22. 3. 2019 se na naší škole konalo školní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Žáci 2. až 9. tříd řešili zajímavé úlohy v různých kategoriích (Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet). Všem žákům, kteří se zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vynaloženou snahu při řešení obtížných úkolů.

Daniel Abrhám, učitel matematiky

Ponožkový den

21. březen je Světovým dnem Downova syndromu. Tzv. ponožkovým dnem si jej připomněly také děti z naší školy. Stejně jako ponožky, i my jsme každý jedinečný a výjimečný a bez vzájemného respektu k „jinakosti“ se neobejdeme.

Marcela Ritterová – třídní učitelka 2.B

 

3. místo v odbíjené dívek

Naše starší žákyně opět potvrdily svoji všestrannost a vybojovaly neuvěřitelné třetí místo v odbíjené. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev. Děkuji za krásný den, bezva partu a reprezentaci naší školy.

Barbara Hůlová, učitelka TV

a

Rodičovská kavárna

Pracovní tým matematiky si vybral na 3. rodičovskou kavárnu téma: Učíme se podle metody prof. Hejného. S metodou přítomné rodiče a vyučující seznámila paní učitelka z 1. B Tereza Jersáková, která v hodinách matematiky pracuje podle této metody.  Seznámili jsme se s klíčovými principy Hejného metody. Poznávali jsme jednotlivá didaktická prostředí (např. Vláčky, Krychlové stavby, Dečky, Dřívka, Krokování, Schody nebo Hady) a učili jsme se s nimi pracovat. Zaujaly nás i pracovní sešity, karty s různou úrovní, a především mnoho krásných pomůcek využívaných při výuce. Rodiče měli spoustu zajímavých dotazů, a tak nám čas věnovaný kavárně velmi rychle utekl. Paní učitelce Jersákové velmi děkujeme za prezentaci metody prof. Hejného.

Za PT matematiky Helena Kofroňová

Romeo a Julie

Úterní večer strávili členové KMD v nádherných prostorách Divadla Na Vinohradech a zhlédli snad nejslavnější a nejznámější divadelní hru všech dob, Romea a Julii. Shakespearova tragédie se hraje jich přes čtyři sta let. Představení bylo moderní, ale pevně se drželo původní verze. Výkony herců podporovala jednoduchá, avšak zajímavá scéna i hudební doprovod. Chtěli jsme věřit v jiný závěr, ten ale nenastal: Romeo se otrávil jedem, Julie se zabila dýkou. Naše divadelní skupina se opět chovala výborně.

Pavlína Poletínová, vedoucí Klubu mladých diváků