Den laskavosti

Nadace Karla Janečka vyhlásila v rámci oslav Světového dne laskavosti 2. ročník projektu „Jsem laskavec“, kdy se žáci zapojených tříd účastní charitativní nebo dobrovolnické činnosti. Naše škola se také již podruhé do tohoto projektu zapojila. Tým Edeňáčků složený ze žáků tříd […]

Drakiáda

V prostoru vrhačského sektoru atletického stadionu Slavia se ve čtvrtek 8. listopadu za pomoci žáků a třídní učitelky z 9.A uskutečnila Drakiáda tříd 1.A a 1.B. Každý žák si přinesl draka, kterého pouštěl. Mohli jsme vidět papírové a igelitové draky roztodivných […]

Movember na ZŠ Eden

Letos je to počtvrté, dalo by se říct:,,už tradičně´´, co se mužská část učitelského sboru zapojila do globálního hnutí Movember. A to nejen symbolickým ,,zapuštěním“ kníru, ale i formou finančního daru, jehož hodnota se letos vyšplhala na 2584,- Kč. Tento ročník […]

Přestávkové pexeso

Třída 2. B vyzvala na souboj třídu 3. A ve hře pexeso. Turnaj se uskutečnil v pátek 23. 11. během velké přestávky. Šest družstev po dvou žácích zalehlo na podložky a hra mohla začít. Byly to nervy, ale o nic […]

Představení KMD

V pondělí 19. listopadu 2018 navštívili žáci představení Evžen Oněgin v Divadle ABC.  Příběh, který znají z literatury osmé třídy, všechny zaujal. A ač se jednalo o klasické dílo ruské literatury (Alexandr Sergejevič Puškin), zpracování mělo spád, bylo živé a napínavé. Obdivovali jsme […]

 

Lyžařský kurz na Černé hoře 11.1. – 18.1.2019

Máme poslední den lyžařského výcviku. Včera nám lyžování pokazilo počasí, kdy byla velká mlha, ale všichni jsme se vrátili v pořádku. Lyžovali jsme na sjezdovkách, další děti si vyzkoušely běžky a některé se prošly na sněžnicích. Dnešní den pokračoval se stejným programem. Lyžovali jsme v areálu na velkých sjezdovkách, někteří na malé sjezdovce u hotelu. Odpoledne si někteří odpočinou při koulovačce nebo na sněžnicích. Následně zabalíme své oblečení, lyže a vše ostatní a už se těšíme domů. 

Příjezd ke škole je plánovaný na pátek 18.1.2019 kolem 12 hodiny. 

Fotky z lyžařského kurzu

Daniel Abrhám – vedoucí lyžařského kurzu

Půjčovna

Připomínáme možnosti naší půjčovny, která bude od 21. 1. opět „v provozu“:

Ceník lyžařského vybavení

Lednová rodičovská kavárna

Netolismus – závislost na virtuálních drogách (počítačové hry, sociální sítě, internetové služby, videa, televize aj.) je velmi diskutovaným tématem, jehož závažnost si připouštějí i někteří žáci naší školy. Proto jsme se domnívali, že účast rodičů v lednové kavárně bude vyšší než obvykle, ale zmýlili jsme se. Se třemi maminkami a jedním tatínkem jsme si povídali nejen o netolismu a i když byla některá témata našeho povídání neradostná, bylo to příjemné setkání a děkujeme za ně.

 Jana Churáčková a Kateřina Šimšová, členky pracovního týmu Člověk a zdraví

PF 2019

Předvánoční burza

V posledním vánočním týdnu se konala tradiční Školní burza, kde si děti mohly vyzkoušet, jaké  to je prodávat a nakupovat. Zakoupili jsme stolní hry, knížky, figurky, plyšáky, náramky a dokonce jsme se nechali i potetovat. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Přejeme krásné a klidné Vánoce a těšíme se v novém roce.

Školní parlament

 

Informace a dezinformace

Orientace v mediálním prostoru je velmi složitá, zároveň ale důležitá. Studentky žurnalistiky se prostřednictvím workshopu pokusily provést žáky devátých tříd nástrahami informací, upozornit je, na které aspekty si dát pozor, vysvětlit, jak je třeba zprávy číst, co jsou dezinformace a jaké je jejich nebezpečí. Společně se žáky bylo vytvořeno desatero, které při čtení zpráv pomůže. V závěrečné reflexi žáci sdělovali, co nového se dozvěděli, a ocenili  aktivity  workshopu.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Badminton

Dne 14. 12. 2018 se na ZŠ Olešská konal turnaj v badmintonu pro základní školy, které spadají pod Prahu 10. I přesto, že žáci naší školy předvedli velmi pěknou hru, na postup ze skupiny to nestačilo. Za reprezentaci školy žákům děkujeme a budeme se těšit na další turnaje.

David Adam, učitel tělesné výchovy

Dotazník

Vážení rodiče, rádi bychom zjistili, jaká je situace naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Proto se na vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku. Uvědomuji si, že není nejkratší, ale nemusíte odpovídat na všechny otázky, pokud vás k danému tématu nic nenapadne. Předem děkuji všem, kteří budou ochotni dotazník vyplnit.

Tomáš Pinkr, koordinátor EVVO

Formulář

 

 

Spaní ve škole aneb večerní čertí škola

Hned po svátku svatého Mikuláše jsme se v podvečer sešli ve škole. Každý si připravil místečko na spaní, vybalil potřebné věci. Paní učitelky si připravily čertovské úkoly. Každý, kdo úkol splnil, dostal do čertovské žákovské knížky razítko čertíka nebo čertice. Učili jsme se plést čertovi ocas, skládat polínka na zátop pod kotlem, ochutnávali čertovské ingredience do pravého ostrého guláše, zatloukali jsme hřeby, kreslili uhlem, četli, abychom uměli přečíst „hříšníkům“ jejich prohřešky, psali na kouzelný papír a házeli na cíl „nevoňavou“ ponožkou. Na dobrou noc nechyběla čertovská pohádka. Moc jsme si to užili. Ráno jsme se společně nasnídali. Pekli maminky a možná i tatínkové spolu s dětmi a bylo to výborné. Děkujeme. Zbyla nám svačinka i do družiny.

Za 1. B a 1. A třídní učitelky Jitka Čalová a Tereza Jersáková

Prohlubování spolupráce

Ve čtvrtek 6. prosince vyrazila třída 1. B a 9. B se svými třídními učiteli na výlet do pražské zoologické zahrady. Každý deváťák dostal na starost svého prvňáčka. Nejen, že jsme se šli podívat na zvířata, ale šli jsme se i vzdělávat. Každá dvojice dostala pracovní list na téma „Vzácní a jedineční.“ Jde o projekt se zřetelem na ohrožené druhy. Některé jsou zapsány v Červené knize IUCN. Pražská zoologická zahrada chová kriticky ohrožená zvířata jako např. tygra sumaterského, velemloka čínského, gaviála indického nebo chápana mexického a mnoho dalších. Některá zvířata z projektu patří mezi ohrožená, případně zranitelná zvířata. Na pracovním listě měli zaznamenanou cestu s 15ti zastávkami, kde se dozvěděli důvody ohrožení, počty jedinců ve volné přírodě, roky, od kdy jsou chovány v pražské zoologické zahradě, výskyt ve volné přírodě, důvody lovu a podobně. Doufáme, že se něco nového dozvěděli i žáci devátého ročníku. Prvňáčci jim moc děkují za krásný výlet. Byla zima, ale moc jsme si to užili.

Za 1. B a 9. B třídní učitelé Tereza Jersáková a Tomáš Pinkr

Stolní tenis

V úterý 11. 12. 2018 se ve sportovním centru Hamr Braník uskutečnilo pražské finále starších žáků a žákyň na „zelených stolech“. Naším želízkem v ohni bylo tentokrát družstvo děvčat, které podalo velmi sympatický výkon a skončilo mezi osmi nejlepšími týmy. Děkujeme a gratulujeme!

Jiří Halko, učitel tělesné výchovy

 

 

Soutěž „Svět kolem nás a vánoční čas“

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 proběhlo na Kubánském náměstí vyhodnocení soutěže Úřadu MČ Prahy 10 “ Svět kolem nás a vánoční čas „, kde třída 2.B získala za skupinovou práci krásné Čestné uznání s peněžitým darem a deskovou hrou pro děti.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 2.B

 

Škola v přírodě na Černé hoře 2018

Všechny děti jsou již zpátky u svých rodičů a předpokládám, že doma vyprávějí své zážitky. Pokusili jsme se s kolegy připravit zajímavý program, prožít příjemný společný týden a doufáme, že se nám to i přes nepřízeň počasí podařilo. Svým kolegům za to moc děkuji.

Fotky ze školy v přírodě

Jana Churáčková, ředitelka školy, účastnice Š v P

Mikuláš, Anděl a Čert

Dnes jsme se podívali do různých tříd na naší škole. Zjistili jsme, že tu jsou hodné i zlobivé děti. Ovšem ty hodné, jak Mikuláš poznamenal, převládají. Prošli jsme první stupeň, a dokonce i některé třídy z druhého stupně. Děti ve všech třídách byly připraveny recitovat básničku nebo zpívat. Potom jsme je odměnili drobnými dárky. Ve třídách panovala předvánoční atmosféra. Velice jsme si to tu užili. Jediný, kdo neměl radost, byl čert, zase si nikoho neodnesl.

Andělé, Čerti a Mikuláš z 9. B

Mikulášská nadílka v Koněpruských jeskyních

V pátek si společně udělali výlet žáci 2.B a 5.A do Koněpruských jeskyní na mikulášskou nadílku. Autobus řídil jeden čert a druhý čert dělal průvodce. A to byl teprve začátek. Koněpruská jeskyně byla nazdobená jako peklo a při vstupu svítila jen červená světýlka. Bylo to pekelně strašidelné. Někteří žáci slibovali čertům hory doly, tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Jakmile všichni slíbili, že již budou hodní a budou se i učit, mohli jsme se vydat na cestu z pekla do nebe za Mikulášem a andělem, kde děti zazpívaly společně písničku a dostaly balíček se sladkostmi. Výlet se nám vydařil a myslím, že děti mají nezapomenutelný zážitek.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 2.B