Nenech to být

Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče, s cílem zlepšit klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do projektu Nenech to být. NNTB funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou na webových stránkách či ve […]

Zahájení školního roku

V pondělí 2. 9. 2019 jsme těsně před osmou hodinou ranní zahájili slavnostně  školní rok 2019/2020. Patron školy Vladimír Šmicer popřál našim žákům hodně spokojenosti při školní práci, Jan Novák hodně úspěchů. Ředitelka školy Jana Churáčková sdělila, že v rámci […]

Týmová sborovna

Na výjezdu pedagogů školy, tzv. týmové sborovně ve Strnadovském Mlýně 26. a 27. 8. 2019, jsme se učili pracovat s agresí, vzájemně se obohacovali svými zkušenostmi, představili si zajímavé nové pomůcky a intenzivně jsme se připravovali na nový školní rok. […]

Klub mladých diváků

Také v letošním školním roce nabízíme žákům 8. a 9. tříd možnost navštěvovat KMD. Žáci zhlédnou 4 divadelní představení. Cena je 450 Kč. Termíny nemohu ovlivňovat, ale vím je s dostatečným předstihem několika týdnů. Pokud někdo jít nemůže, snažím se […]

Poslední zvonění

Chtěli bychom na závěr školního roku poděkovat žákům a žákyním z 9. A, kteří se v září stali našimi patrony a celý rok se o nás se zájmem „starali“. Velký dík za spolupráci patří také třídní paní učitelce Poletínové. Byli […]

 

Přicházíme z daleka

Ve středu 16. 10. se skupina vybraných žáků z osmých tříd vypravila do divadla Jatka 78 na představení „Přicházíme z daleka“. Usadili jsme se těsně vedle sebe v malém prostoru jurty a hlediště bylo velmi blízko, prostor jeviště a hlediště vlastně během představení splýval. Sledovali jsme příběh mladíků Omara a Abdula a vnímali jsme jejich složitou cestu ze syrského Aleppa až do Osla. Dojmy umocňovalo i stínové divadlo a živá hudba. Po představení jsme se dozvěděli, že scénář byl napsán podle skutečných příběhů uprchlíků, a že s ním divadelní soubor cestuje po Evropě. Diváci – osmáci teď budou příběh a s ním spojené vlastní zážitky vyprávět svým spolužákům a otevřou tak téma, kterému se budeme věnovat.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Sázení stromků

Třídy 1. A a 1. B už mají své stromky! Jedná se o dva krásné platany kulovité, které jsme zasadili v úterý 15. 10. před naší školou. Stromky jsou sice mladé, ale už teď jsou hodně vysoké a my doufáme, že nám i nadále krásně porostou. 1. A pojmenovala svůj stromek Áďa a stromek 1. B se jmenuje Bambulka. Přejeme jim hodně štěstí a pevné stromové zdraví.

Markéta Zelená a Lucie Šmídová, učitelky 1. tříd

 

Angličtina v chemii

V úterý 15. 10. proběhla v 9.B hodina chemie v angličtině, o kterou si žáci sami řekli. Byla to výzva jak pro vyučujícího, tak pro žáky. Žáci ani učitel během hodiny nesměli mluvit jinak než anglicky, což se ne vždy povedlo (jak žákům, tak vyučujícímu). Cílem hodiny bylo ve skupinách zjistit informace o vybraných kyselinách a hydroxidech a tyto informace předat ostatním skupinám. Pro žáky nebyl tento úkol jednoduchý, protože se museli potýkat se slovíčky, která do dnešní hodiny neznali. Nicméně celou práci zvládli obstojně a na konci hodinu zhodnotili jako zajímavou a chtěli by si ji zopakovat.

Tomáš Pinkr, učitel chemie

Eden tiskne ve 3D

Naše škola se pyšní kvalitním technickým vybavením. Dnes Vám s radostí představujeme úplnou novinku – edeňáckou 3D tiskárnu. Těšíme se, jak společně se žáky budeme zkoušet tvořit a vyrábět podle nejnovějších trendů. Na fotce vidíte první zkušební tisk, díky němuž jsme propojili technickou a literární oblast, a tak pomalu vzniká ježek v kleci podle Jaroslava Foglara. Hotový výrobek na nás bude čekat až ráno, protože jeho tisk bude trvat celých 10 hodin.

Daniel Abrhám, Michael Jelínek, Petra Kotápišová

Minifotbal

Dne 8. 10. 2019 proběhlo na UMT Slavia Praha obvodní kolo minifotbalu starších žákyň a žáků. Co se týká děvčat, sami jsme byli zvědavi, jak se jim povede. Přestože by nejeden odborník kroutil hlavou, jednu věc by uznat musel – radost ze hry, s kterou naše holky nakonec uhrály krásné 2.místo! Na druhé straně naše kluky čekalo potvrzení role téměř neohrozitelného favorita, což se jim taky povedlo. Chválu si zaslouží  nejen za 1.místo, ale i za sympatický sportovní výkon. Své maximum nejspíš nepředváděli, ale bylo vidět, že se nešetřili a stejně tak i soupeře. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

Jiří Halko, garant sportovních soutěží

Stavitelé mostů

Ve čtvrtek 3. října navštívila naši školu lektorka z Malé technické univerzity, která žáky 2. tříd hravou formou seznámila s technickým oborem – stavitel. Nejprve nám z knížky přečetla obrázkový příběh o Karlu IV., slavném českém králi a „staviteli“. Dozvěděli jsme se, jaké stavby nechal postavit, a čím se proslavil. Sestavili jsme z plošného puzzle řeku Vltavu, potom do malty zamíchali vajíčka a už se stavělo! Vytvořili jsme několik mostů přes řeku. Zkoumali jsme, čí most je pevnější, komu se zase brzy rozbořil. Už víme, co most potřebuje, aby byl  pevný a stabilní. Podle návodu jsme vytvořili mostní pilíře, postavili jsme Karlův most a prošli se po něm. Nakonec jsme na něm ještě vystavěli sochy. Práce se stavebnicí Duplo nás bavila a za své znalosti jsme si odnesli diplom.

Jitka Čalová a Markéta Švandrlíková, učitelky druhých tříd

Přespolní běh – finále

V úterý 8. 10. se v parku Stromovka uskutečnilo pražské finále v přespolním běhu. Naši chlapci předvedli skvělé výkony v obou kategoriích. Mladší žáci obsadili druhé místo a starší žáci skončili na třetím místě. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Michael Jelínek, učitel tělesné výchovy

 

Fotbal

V pátek 4. října jsme se s týmem mladších žáků zúčastnili oblastního turnaje ve fotbale Prahy 10, 15 a 22. Kluci všechny zápasy odehráli výborně. Nedostali žádný gól a díky tomu vyhráli sedm zápasů a stali se tak vítězi celého turnaje. Děkujeme všem za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci školy. 

Michel Jelínek, koordinátor sportovních soutěží

Připojená

Divadelní soubor Divadelta zavítal k nám do školy a připravil krásné představení „Připojená“ pro žáky 4. ročníků. Hlavní hrdinka Anežka se toužila stát slavnou youtuberkou, ale při natáčení videí nebyla sama sebou a ublížila lidem ze svého blízkého okolí. Herci vtáhli žáky do příběhu a společně se pokusili příběh přetvořit tak, aby hlavní hrdinka mohla dělat to, co jí baví, ale vyhnula se nebezpečí, které internet skrývá. Cyklus představení Divadelty je financován zřizovatelem školy, MČ Praha 10.

Jana Hantáková, třídní učitelka 4.C

Říjnová EDUKAVÁRNA

Děkujeme všem rodičům a kolegyním, kteří navštívili naši první edukavárnu v letošním školním roce. Povídali jsme si o testování – o jeho smyslu, kladech a záporech, o sytému testování v naší škole a o práci s výsledky. Od jedné maminky jsme se dozvěděli o tom, že se testují už i děti v mateřských školkách. Tématem našich rozhovorů byla i práce na projektu Mozaika Sametu – některé z pamětnic na vzrušenou dobu před téměř třiceti lety vzpomínaly a jedna kolegyně s velkou úctou hovořila o bývalé ředitelce školy paní Jarmile Králové.

Daniel Abrhám, Jana Churáčková, Martina Černá a Barbara Hůlová

Malované hrnečky

Poslední zářijový den si žáci 2. tříd v rámci pracovních činností a v souvislosti s učivem prvouky o podzimu vytvořili hrnečky na podzimní čaj. Zkušená paní výtvarnice přinesla všechen potřebný materiál. „Smutné“ bílé hrnečky se v rukou dětí rychle proměňovaly. Práce děti zaujala, dodržovaly pravidla pro práci s barvami, které se nedají vyprat. Hrnečky se dětem moc povedly. Snad jim budou dlouho sloužit.

Jitka Čalová a Markéta Švandrlíková, učitelky druhých tříd

Provoz aut před školou

Vzhledem k opakujícím se problémům v „zálivu“ před školou, kde  dochází někdy i k ohrožení chodců – dětí, připomínáme pravidla provozu v obytné zóně a žádáme řidiče o jejich dodržování:

 

 

Provoz v obytné a pěší zóně

Měření hluku

V minulých dnech proběhlo na naší škole měření hladiny intenzity zvuku. Měření prováděli žáci našich devátých tříd a následně výsledky i zpracovali. Oproti minulému roku se toho u nás moc nezměnilo a výsledky jsou téměř stejné. Průměrná hladina intenzity zvuku ve třídách během hodiny je 65,5 dB, během přestávky je to 80,71 dB. Na chodbách je během vyučovacích hodin hladina zvuku 60,5 dB a o přestávkách 80,73 dB. Pro představu šum listí vydává 20 dB dB a motorka 80 dB.

měření hladiny intenzity zvuku

Tereza Kolářová, učitelka fyziky

Dráha a trajektorie

Víte,  jaký je rozdíl mezi dráhou a trajektorií? Sedmáci už ano. Dnes si během fyziky vyzkoušeli počítání rychlosti. K pokusu využívali malé autíčko, na které přilepili fixu tak, aby vyznačovalo trajektorii. Tu žáci pak pomocí provázku změřili a HURÁ … Dráha je na světě! Spočítat jeho rychlost už pak byla hračka.

Tereza Kolářová, učitelka fyziky

Drakiáda

Letos děti ze 2. tříd samy projevily zájem „provětrat draky“ – ať už ty loňské, kteří přežili, nebo prý zbrusu nové, nachystané právě k tomuto účelu. Paní učitelky jejich přání vyslyšely a pouštění draků se uskutečnilo ve středu 2. října na kopečku, ve vrhačském sektoru slávistického stadionu. Od rána jsme čekali, zda počasí dovolí, a vyrazili jsme. Přinesení draci měli roztodivné tvary a barvy, byli i poměrně velcí, zkrátka nádherní. Někdo se zdržoval stavěním draka, nicméně nakonec se všem podařilo draky „zprovoznit“. Vítr dul, mladé nohy běhaly, provázek se odvíjel a draci létali. Někomu jen chvíli, jinému déle. Kdo chtěl, mohl si splnit 3 podzimní disciplíny – hříbečky se změnili v hřebíčky a zatloukali jsme je kladívky do špalku, gumovými míčky jsme se pokusili trefit dýni, bramborami z ošatky jsme házeli do obruče. Na zpáteční cestě byli někteří draci pocuchaní, provázky zašmodrchané nebo přetržené, ovšem za tu chvilku radosti to stálo!

Jitka Čalová a Markéta Švandrlíková, učitelky druhých tříd