Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty

Projekty


Novější 1 3

Projekt ZŠ Eden - Šablony OP JAK

Více

Publikováno 26. 7. 2023 14:58

Modernizace učebny polytechnické výchovy

V naší škole je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 realizován projekt s názvem:

Více

Publikováno 18. 5. 2023 13:30

Projekt Zdravá škola

ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program “Zdravá škola” je založen na třech základních pilířích:

Více

Publikováno 18. 5. 2023 13:29

Absolventské práce

Absolventské práce – důležité informace:

Více

Publikováno 18. 5. 2023 13:26

Edukavárny

Srdečně zveme rodiče našich žáků a přátele naší školy do Edukavárny, kterou také ve školním roce 2022/2023 otevřeme, a to 4. 10., 8. 11. 2022, 14. 2., 7. 3. 4. 4. a 2. 5. 2023 vždy v 17 hodin ve sborovně.

Více

Publikováno 18. 5. 2023 12:59

Demokratická kultura ve třídách

Naše škola se zapojila do dvouletého projektu Demokratická kultura ve třídách, který z grantu OPPR organizuje CEDU – Centrum pro demokratické učení. Usilujeme o to, aby se kompetence pro demokratickou kulturu našich žáků rozvíjela.

Více

Publikováno 18. 5. 2023 12:58

Doučování

Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol, které reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Více

Publikováno 18. 5. 2023 12:57

Celé Česko čte dětem

Kampaň „Celé Česko čte dětem“ vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti.

Více

Publikováno 18. 5. 2023 12:55

ZŠ Eden – Šablony III

V naší škole byl od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 realizován projekt s názvem „ZŠ Eden – šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019230, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více

Publikováno 18. 5. 2023 12:53

Kreativita ve vzdělávání I, II a III

Program Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně společně s pedagogy vytváří kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu i školní látky a ve spolupráci výuku realizují.

Více

Publikováno 18. 5. 2023 12:52

Novější 1 3