Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace ze školy > Informace pro školní rok 2023/2024

Informace pro školní rok 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku:

4. 9. 2023 (v 7:55 před školou; pro prvňáčky a Žabičky v 8:15)

Adaptační kurz 6. třídy:

13. – 15. 9. 2023

Třídní schůzky:

 1. informativní ve středu 20. 9. 2023 v 17 hod (spojené s výstavou výstupů projektu Jedna škola - jedna kniha)
 2. třídní schůzka jako tripartitní setkání v listopadu 2023 a podle potřeby
 3. třídní schůzka ve středu 17. 1. 2024 v 17 hod (jen pro rodiče žáků 9. tříd)
 4. třídní schůzka ve středu 20. 3. 2024 (od 16 hodin Jarní jarmark, od 17 hod schůzka)

Další schůzky s rodiči:

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 12. 6. 2024 v 17 hod. ve školní jídelně

Konzultace

Konzultační hodiny pro žáky zde zveřejníme během září. Konzultace rodičů s kýmkoli ze školního poradenského pracoviště (výchovné poradkyně, školní metodička prevence, speciální pedagožka, školní psycholožka), s kterýmkoli členem vedení školy a z pedagogického sboru školy je možná po předchozí (telefonické, emailové)  dohodě. Rádi si na Vás uděláme čas.

Edukavárny:

Kavárnu otevřeme v případě, že někdo z pedagogů či rodičů našich žáků navrhne s cca 14 denním předstihem téma k diskuzi - v takovém případě budeme o otevření kavárny předem informovat na webu školy.

 • 1. 11. 2023 v 17 hod.
 • 7. 2. 2024 v 17 hod.
 • 3. 4. 2024 v 17 hod.

Akce pro veřejnost na školní zahradě

Také pro školní rok 2023/2024 připravujeme několik akcí, které organizuje školní družina nebo ekotým:

 • Jablko a jiná braní 4. 10. 2023 v 17 hod.
 • Tajemná komnata v úterý 24. 10. 2023 v 18,30 hod.
 • Adventní tvoření v sobotu 25. 11. 2023 (pozvánka včetně přihlašovacích údajů bude zveřejněna)
 • Hromnice ve čtvrtek 1. 2. 2024 v 16 hod.
 • Velikonoční tvoření v pondělí 25. 3. 2024 (pozvánka včetně přihlašovacích údajů bude zveřejněna)
 • Čarodějnice v pondělí 29. 4. 2024 v 17 hod.
 • Retro den k Mezinárodnímu dni rodiny ve středu 15. 5. 2024 v 17 hod.

Ředitelské volno:

 • pátek 29. 9. 2023 (výměna osvětlení v šatnách);
 • pravděpodobně pátek 7. 6. 2024 (předpokládaný termín voleb do Evropského parlamentu - bude potvrzeno);

Prázdniny:

 • podzimní ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. 2023
 • vánoční od středy 27. 12. do úterý 2. 1. 2024 včetně
 • pololetní v pátek 2. 2. 2024
 • jarní 12. – 16. 2. 2024
 • velikonoční ve čtvrtek 28. 3. 2024 (pátek-státní svátek)

Program “Předškoláček Edeňáček” pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče:

vždy od 16 hod:

 • 24. 1. 2024
 • 21. 2. 2024
 • 6. 3. 2024

Předvánoční dílny a besídky pro rodiče žáků 1. st.

 • v průběhu prosince 2023 (upřesnění bude na webových stránkách tříd) 

Předvánoční burza (akce školního parlamentu):

 • 21. 12. 2023 od 8 do 10 hod.

Vydání vysvědčení za 1. pololetí:

 • středa 31. 1. 2024

Lyžařský kurz Horský hotel na Černé hoře:

 • 2. – 9. 2. 2024

Superstar ZŠ Eden:

 • 19. 3. 2024 ve 14 hod.

Zápis do prvních tříd:

 • středa 3. a čtvrtek 4. 4. 2024 od 14 do 18 hod. 

Pasování prvňáčků na čtenáře:

 • 22. 5. 2024 – čas bude upřesněn na webových stránkách prvních tříd

Obhajoby absolventských prací:

 • v týdnu od 3. 6. 2024

Ukončení školního roku 2023/2024:

 • pátek 28. 6. 2024

Pojištění žáků

Žáci jsou pojištěni proti úrazu ve škole a při školních činnostech (výlety, ŠVP, LVVZ,..) mimo školu a proti ztrátám věcí uložených na místo tomu určené. Podrobnosti sdělí pí. Skřivanová, hospodářka školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování

Nejpozději do 3 dnů od začátku absence žáka emailem, SMS… třídnímu učiteli/třídní učitelce či telefonicky (+420 267 310 674)

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce zákonným zástupcem nebo lékařem do 3 dnů po příchodu žáka do školy.

Uvolňování žáka z vyučování

 • na 1 až 3 dny na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel
 • na více dnů na základě písemné žádosti rodičů (ke stažení na webu školy) a souhlasu třídního učitele uvolňuje ředitelka školy nebo její zástupce
 • v době vyučování může být žák uvolněn (např. k návštěvě lékaře) po předchozí písemné omluvě, jinak pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Provoz školní družiny

Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč/měsíčně a je platí se ve dvou splátkách prostřednictvím školní online pokladny (upřesněno v řádu školní družiny).

Školní online pokladna

O září 2017 jsme zavedli z důvodu bezpečnosti a transparentnosti bezhotovostní platební styk. Potřebné informace naleznete v dokumentech ke stažení.

Školní jídelna

Od 1. 8. 2004 je školní jídelna vyřazena ze sítě škol a patří k organizaci Školní jídelna, U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10. Veškeré informace na www.sjp10.cz nebo na tel. čísle +420 272 733 776

Školská rada

Rodiče mají možnost spolupracovat se Školskou radou a jejím prostřednictvím řešit své návrhy na zlepšení provozu školy či případné problémy.

V naší škole nezvoní, začátky a konce vyučovacích hodin dodržujeme takto:

Škola si vyhrazuje právo na změny údajů v průběhu roku způsobené personálními a technickými změnami na škole.

  od: do: přestávka:
1. hodina 8:00 8:45 8:45 – 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 – 10:55
4.hodina 10:55 11:40 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 – 12:45
6. hodina 12:45 13:30 13:30 – 13:45
7. hodina 13:45 14:30 14:30 – 14:40
8. hodina 14:40 15:25 15:25 – 15:35
9. hodina 15:35 16:20