Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace ze školy > Co se děje > Když vás hodnotí někdo mladší…

Když vás hodnotí někdo mladší…Jednou z možností vzájemné spolupráce mladších a starších žáků je právě vzájemná evaluace. A když vás hodnotí mladší žáci, je to trochu náročnější. Žáci 6.B si v hodině přírodopisu vyzkoušeli prezentaci svého projektu na téma rybník a zpětnou vazbu k jejich práci jim poskytli žáci z 2.B. Ti měli důležitý a náročný úkol. Vyslechnout si pět prezentací, zhodnotit výtvarné ztvárnění plakátů, poslouchat a soustředit se, protože starší kamarádi si pro ně připravili otázky. Tohle všechno obdivuhodně zvládli, a proto jim patří velká pochvala od žáků druhého stupně. Šesťáci si vyzkoušeli prezentaci před publikem. Rozvíjí tak dovednost formulovat své myšlenky v ústním projevu, argumentovat, vyjádřit svůj názor, přijmout kritiku jako podnět ke svému zlepšení a zároveň, při vyslechnutí si svého hodnocení mladšími, trénují vzájemný respekt a úctu. Dokázat adekvátně vzájemně se hodnotit je zdlouhavý proces. Hodnotit práci bez ohledu na vzájemné sympatie je často náročné i pro dospělé. Na naší škole se děti evaluaci věnují v průběhu celého studia a věříme, že naše snaha bude velkým benefitem do života pro všechny.

Kotmanová (třídní učitelka) a B. Hyklová (školní psycholožka)

Vzájemné hodnocení